dharamshala Hotels


Address - Near Jain Mandir, Shivnath Roy Road, Castair's Town, dharamshala, Jharkhand 814112 ,India.

Address - B. L. C. Road, Castairs Town, dharamshala, Jharkhand 814112 ,India.

Address - Near Jain Mandir, Shivnath Roy Road, Castair's Town, dharamshala, Jharkhand 814112 ,India.