• Hotel Sparsa

    Address :6/112B, Beach Road, Near Sunset Point, Kanyakumari, Tamil Nadu 629702

  • Hotel Singaar International

    Address :5/22, Main Rd, Kanyakumari, Tamil Nadu 629702

  • Hotel Mal Swagat

    Address : near Upasana Hospital,Tamil Nadu 629702