• Hotel Sparsa

    Address : Karad, Maharashtra 415110

  • Hotel Sangam

    Address :NH4 Pune-Bangalore Road, Near Kolhapur Naka, Karad, Maharashtra 415110