• Hotel Three Star

    Address : Crystal Plaza, Plot N0.18/27, Sector 7, Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra 410210